« Granit The road is long »

Spillere er anderledes

Tags: Anmeldelse Bog Computere

Anmeldelse af "The kids are alright - How the gamer generation is changing the workplace" (Ungerne er okay - Hvordan spiller-generationen ændrer arbejdspladsen), John C. Beck og Mitchell Wade.

Beck og Wade opstiller den hypotese, at der er forskel på mennesker, der er vokset op med computerspil (video games), og resten. Og de har foretaget en stor undersøgelse, og kigget på resultatet med statistiske værktøjer, for at underbygge deres hypotese.

Her vil jeg kort referere to snipper af bogen. Den ene snip er et afsnit på 2,5 side, de kalder "7 habits of highly typical gamers" (7 vaner hos typiske spillere).

  1. Alle kan få succes. Hvis man ikke lige mestrer en teknik med det samme - så øver man sig, til man kan. Men det kræver at opgaven er interessant nok, til at man gider.
  2. Gå efter det mest sandsynlige. Man kan lige så godt gå efter det, der har den bedste chance. Men selv da er man uheldig en gang imellem - og hvad så?
  3. Lær fra holdet, ikke fra træneren. Der er meget at lære af og i samarbejde.
  4. Slå cheferne i ihjel, stol på hints. Det er meget lettere at arbejde sammen med en, der vil dele sin egen erfaring, end med en der bare vil lede.
  5. Kig på kortet. Det er en fordel af have overblik over situationen.
  6. Ude af øje, ude af sind. Det er også en fordel, at få nogle af de skjulte processer ud i lyset.
  7. Kræv at være på det rigtige hold. Og flygt, hvis det rigtige hold ikke er der.

Den anden snip beskriver, hvordan de ovennævnte strategier bl.a. førte til IT-boblen. (Lige præcis den hypotese er ikke dokumenteret med statistik.) Hvordan unge mennesker kastede sig ud i en ny, ukendt verden. Og hvordan nogle af dem brændte sig grundigt - men rystede det af sig, og fortsatte deres karriere.

Et langt stykke hen ad vejen tror jeg på Beck og Wade. Bogen har i hvert fald fået mig til at tænke over verden (jeg arbejder i IT-branchen), og mig selv (jeg er ikke vokset op med computerspil, men har spillet dem meget som voksen) på en ny måde. Så jeg vil hermed gerne anbefale bogen.

Skabt: 29. juni, 2008 - Sidst ændret: 29. juni, 2008 - Kommentarer (0)