IMHO Hvordan en kvinde fødes og dør

Filosofi

Tags: Døden Filosofi Påklistrede grene


             Læs mere om "Påklistrede grene" som bog

George Gilbert Aimé Murray hævder, at mennesket er det eneste dyr, der kan finde på at slå andre ihjel for "fornøjelsens" skyld. Mens andre dyr samler føde eller overvinder fjender - og dermed er døden et noget mere naturligt fænomen. Filosoffen Bernard Williams [1] er en af dem, der har undersøgt, om døden altid er en ulykke, eller kun nogle gange. På den ene side kan man jo sige, at hvis man dør "før tiden", ja, så må der være nogle ting man ikke nåede - og det er en ulykke. På den anden side er det måske også en ulykke at leve for evigt. Man kunne komme til at kede sig. Eller man kunne indgå i en proces, hvor man fik et nyt fokus i sit liv, og derved kunne komme i gang med nogle nye, spændende ting - men så ville man ikke længere være den samme, og så kunne man lige så godt være død! (Her er der dog et nemt modargument: det er jo ikke lige fra den ene dag til den anden man bliver denne "nye person" - og normalt plejer vi ikke at forbinde gradvis ændring med død.)


[1] Problems of the self, 6. The Makropulos case; reflections on the tedium of immortality

Skabt: 8. februar, 2009 - Sidst ndret: 8. februar, 2009 - Kommentarer (0)