Mike Oldfield - Science fiction - Libellus - Lise Andreasen - Etc.
Mike Oldfield University - Searchable discography - Concerts
Analysis - Lyrics, before 1990 - Lyrics, after 1990 - Obscurities/Tech
Tubular Bells - Ommadawn - Flying start - Wind chimes - Tubular Bells 3 - General style
Written - Pictures
Analyse, norsk - Analysis, partly English - Oversikt, norsk - Outline, English
1 - 2 - 3 - 4 - 5
 
     

1. Innledning

Hensikten med denne oppgaven er å forsøke å få en dypere forståelse av Mike Oldfields musikstykke "Ommadawn". Dette verket har en ganske spesiell interesse for meg. Det var en av de første platene jeg kom til å lytte mer seriøst på. Jeg ble fasinert av den spesielle stemningen i musikken, og jeg oppdaget etterhvert en mengde raffinerte detaljer. Ennå i dag kan jeg lytte på plata og oppdage nye ting som setter det hele i et nytt lys.

Jeg kommer til å gi en ganske personlig analyse av plata, slik jeg oppfatter den. Det er viktig å presisere, for det kan hende jeg opplever ting som slett ikke var ment fra Oldfields side.

Jeg har bestemt meg for å konsentrere analysen om del 1 (side 1 på plata). Del 2 er også meget interessant, men det blir dessverre ikke tid til å ta seg av denne gang.

Som leseren vil oppdage, følger det et partitur med. [Well, det gjorde der... ed.] Dette må ikke sees på som et fuldstændig nedskrevet partitur, men heller som en referanse og et hjelpemiddel. Grunnlaget for analysen ligger i det musikalske lydbilde på plata.

Det ligger svært mye arbejde bak en slik transkripsjon av plata, og mye må derfor kuttes ut. Det finnes utvilsomt feil i partituret, særlig i partier med mange instrumenter og kompliserte klanger. Mange av disse feilene kan skyldes dårlig lydkvalitet på plata, og selvfølgelig at det rett og slett er svært vanskelig å skille ut et instrument fra alle de andre.

Heldigvis har jeg ikke stått på bar bakke. Jeg skrev til Virgin Music (Oldfields plateselskap) og ba om å få tilsendt et partitur hvis det fantes. Jeg fikk tilsendt et hyggelig brev og notasjon av melodistemmen. Det må karakteriseres som uvanlig sjeldent å bli møtt med en slik velvilje. Det har vært til stor hjælp i arbeidet.

Created: 18 August, 2004 - Last changed: 18 August, 2004 - Comments (0)