Mike Oldfield - Science fiction - Libellus - Lise Andreasen - Etc.
Mike Oldfield University - Searchable discography - Concerts
Analysis - Lyrics, before 1990 - Lyrics, after 1990 - Obscurities/Tech
Tubular Bells - Ommadawn - Flying start - Wind chimes - Tubular Bells 3 - General style
Written - Pictures
Analyse, norsk - Analysis, partly English - Oversikt, norsk - Outline, English
1 - 2 - 3 - 4 - 5
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11, 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Konklusion - All
 
     

4. Musikalsk analyse

Oversikt over "Ommadawn":

1. Takt 1 (0:00) - 33 Tema A, et "mykt" melodisk tema, som spilles av harpe. Temaet gjentas fire ganger. I takt 34 får vi en fire takters overgang til neste tema.
2. Takt 37 (1:16) - 51 Tema B, som spilles av stringsynthesiser. Karakteren er mer svevende.
3. Takt 51 (1:44) - 75 Tema A igjen, men spilt av klassisk gitar. Temaet gjentas tre ganger.
4. Takt 79 (2:43) - 121 Tema B spilles tre ganger. De to sidste gangene med en el.gitarsolo oppå.
5. Takt 122 (4:13) - 175 Tema C
6. Takt 175 (5:55) - 199 Tema D presenteres. Vi skal legge merke til det lille grunnmotivet i temaet.
7. Takt 199 (6:57) - 250 Tema D spilles seks ganger + en liten coda. Hver gang er litt forskjellig. Dette er platas lystigste del.
8. Takt 251 (8:19) - 272 Tema E, platas mest lyriske og "pastorale" del. I takt 272 spiller en cello et eget lite avsnitt.
9. Takt 276 (9:26) - 284 Tema E, men for el.gitar. Klangen er mye råere.
10. Takt 284 (9:47) - 318 Tema C med el.gitarsolo oppå.
11. Takt 319 (11:09) - 324 Tema A for el.gitar + overgang til neste tema.
12. Takt 338 (11:58) - 345 Tema B for panfløyte. Svevende stemning.
13. Takt 345 (12:28) - 443 Tema B for sang. Temaet gjentas syv ganger, med forandring og utvikling hver gang.
14. Takt 443 (15:49) - 475 Spenningsopphopningsdelen
15. Takt 475 (16:54) - 521 Platas høydepunkt. Tema A spilles som kanon. El.gitaren setter inn en motstemme.
16. Takt 521 (18:29) - Trommesolo - fade out.

Dette var en grov skissering av "Ommadawn"s oppbygning. Noen vil kanskje si at en slik oppstykning av musikken ødelegger noe viktig, nemlig den spontane førstegangsopplevelsen. Jeg kan langt ut være enig, men en strukturering kan også gi nye opplevelser. Man får en oversikt over musikken, og opplever den som en sammenhengende homogen helhet.

Musikalsk analyse

Jeg skal nå gå nærmere løs på detaljer i musikken og forsøke å finne ut hva som egentlig skjer, og hvordan musikken er bygget opp. [Følg linkene ovenfor for analyse af hvert tema, og læs konklusionen.]

Created: 18 August, 2004 - Last changed: 18 August, 2004 - Comments (0)