Mike Oldfield - Science fiction - Libellus - Lise Andreasen - Etc.
Mike Oldfield University - Searchable discography - Concerts
Analysis - Lyrics, before 1990 - Lyrics, after 1990 - Obscurities/Tech
Tubular Bells - Ommadawn - Flying start - Wind chimes - Tubular Bells 3 - General style
Written - Pictures
Analyse, norsk - Analysis, partly English - Oversikt, norsk - Outline, English
1 - 2 - 3 - 4 - 5
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11, 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Konklusion - All
 
     

4.13. Takt 345 (12:28) - 443

I takt 345 begynner sangtemaet. Tempoet øker, og trommene kommer inn med et nokså monotont akkompagnement. Stemmene synges av Sally Oldfield, Bridget St.John og Clodagh Simonds. Sally Oldfield er som man vel kan gjette søsteren til Mike Oldfield.

Temaet som synges kjenner vi fra før, nemlig tema B. Lydbildet er ganske monotont, bare unison sang som blir doblet av en stringsynthesiser (orgel). Temaet består av syv "enheter" og gjentas syv ganger. Man kan undres på om Oldfield har gjordt det bevisst, kanskje for å lage litt mystikk rundt "Ommadawn". Tallet syv er jo fra gammelt av et ganske spesiellt tall, et magisk tall. I flere religioner er tallet syv et hellig tall.

Teksten i temaet er det vanskelig å få noe ut av. Den lyder:

AB YUL ANN-I IDYAD AWT EN YAB NA LOG A TOC NA AWD TAW MAY ON OMMADAWN EGG KYOWL OMMADAWN EGG KYOWL......

Slik står teksten skrevet i notene jeg fikk tilsendt. Denne teksten er en lydskrift av et sjeldent språk - kornisk. Det er ikke mulig å finne ut nøyaktig hva det betyr. Mange av ordene lar seg ikke forklare. Man tror at noe av teksten betyr: "Jeg kommer syngende med...". Ordet "Ommadawn" er det ingen som forstår. (Jeg lot en språkforsker kikke på det.)

Oldfield sier: "I don't like words, much, in songs, unless they're folksongs. I can't stand rockwords. They make me cringe. I never listen to the words of any rocksong. I have a big block against them for some reason. My speech is playing the guitar, or playing instruments. I can say things of equal validity as any words." (Tekst fra boka "Tubular Bells".)

Temaet gjentas syv ganger, og for hver gang skjer det en viss utvikling. Første gang lyder det temmelig primitivt. Vi har bare sang og trommeakkompagnement. Annen gang kommer xylofon inn som akkompagnement. Den spiller et spesielt rytmemønster. Vi skal legge merke til panfløyten som kommer inn med jevne mellomrum gjennom alle disse temagjentakelserne. Den gir en ekstra spiss på lydbildet.

I tredje gjentakelse kommer også harpe og klassisk gitar med. Vi får en omformning av A- temaet som legger seg fint oppå B-temaet. I fjerde gjentakelse toner klassisk gitar ut, og el.gitar fortsetter med en omformning av D- temaet, som vesentlig består av det spesielle d- motivet. I takt 397 får vi også et innslag av gitarsoloen, (F)-tema.

I alle disse taktene (fra 372 til 400) ser vi at vi på en måte har en miniatyrutgave av alle de viktigste temaene på "Ommadawn". Hadde ikke vært for disse stemmene ville det hele blitt temmelig monotont. Der skjer hele tiden en utvikling. I takt 401 overtar en synthesiserstemme for el.gitaren, og spiller en harmonisk figur. Omformer man den til harmonier, vil det bli følgende akkord:

g#m6 f#m6 f#m9 G6 G6maj7 f#m6 f#m6 osv.
Takt: 401 403 405 407 409 411 413

Created: 18 August, 2004 - Last changed: 18 August, 2004 - Comments (0)