Mike Oldfield - Science fiction - Libellus - Lise Andreasen - Etc.
Mike Oldfield University - Searchable discography - Concerts
Analysis - Lyrics, before 1990 - Lyrics, after 1990 - Obscurities/Tech
Tubular Bells - Ommadawn - Flying start - Wind chimes - Tubular Bells 3 - General style
Written - Pictures
Analyse, norsk - Analysis, partly English - Oversikt, norsk - Outline, English
1 - 2 - 3 - 4 - 5
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11, 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Konklusion - All
 
     

4.2. Takt 37 (1:16) - 51

Tema B er faktisk et ganske interessant stykke musikk. Temaet består av 14 takter. Jeg føler det naturlig å dele temaet i syv enheter, hvor hver enhet består av et nedadgående ters eller kvart- sprang. Den syvende "enheten" føles som en gjentagelse av den sjette. Det gir en svevende asymmetrisk virkning, i motsetning til det symmetriske A-temaet (åtte takter).

Stemningen er ennå mer mystisk og svevende enn tema A. Det er nesten utrolig hvor lite som skal til for å gi denne iendommelige virkningen. Oldfield bruker her kun tre instrumenter, en string høyt oppe i registeret, et orgelpunkt (kvinnestemme) omtrent midt på, og en el.bass dypt nede.

Det melodiske tema er også en av "Ommadawn"s hovedideer. Det kommer igjen senere på plata, særlig i forbindelse med sangen senere på plata (takt 345).

Melodien går svært langsomt, ofte en hel takt pr. tone. Bassen følger et litt spesielt rytmemønster, likevel relativt enkelt.

Harmonisk er B-temaet meget interessant. Avstanden, intervallet mellem tema (string) og bass utgjør oftest dissonanser, mest store toner eller små septimer. Hadde bass og string ligget i et tettere toneleie ville man hørt det med det samme, men fordi det er så stor avstand mellem stemmene høres de mere ut som to selvstendige stemmer.

Intervall: 9 7 9 7 7 5 7 5 7 5 8 5 8 5
Takt: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Enhet: 1 2 3 4 5 6 7

Dette er også med på å gi den svevende stemningen. Vi får ingen følelse av noen fast grunntone før takt 47, der vi "vender hjem" til g- moll.

Created: 18 August, 2004 - Last changed: 18 August, 2004 - Comments (0)