Mike Oldfield - Science fiction - Libellus - Lise Andreasen - Etc.
Mike Oldfield University - Searchable discography - Concerts
Analysis - Lyrics, before 1990 - Lyrics, after 1990 - Obscurities/Tech
Tubular Bells - Ommadawn - Flying start - Wind chimes - Tubular Bells 3 - General style
Written - Pictures
Analyse, norsk - Analysis, partly English - Oversikt, norsk - Outline, English
1 - 2 - 3 - 4 - 5
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11, 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Konklusion - All
 
     

4.5. Takt 122 (4:13) - 175

De første taktene tjener nærmest som en overgang til det nye temaet i takt 129. Vi legger merke til den raske figurlinjen som "vikler" seg rundt harmoniene. Jeg får assosiasjoner med Smetanas "Moldau" der vi også har en slik ubestemmelig figur. I Smetanas tilfelle skal denne linjen forestille bølgene og strømmene i Moldau. Den er i alle fall med på å skape liv i musikken.

I takt 129 starter tema C, som i tillegg til stringen også dobles av fløyte. Melodien blir dessuten doblet med enda en fløyte som spiller tersen under melodien. Piano er også svakt med. Melodien blir akkompagnert av bass og akustisk gitar, spm spiller en for- og etterslags akkompagnement. Den raske flytende motstemmen dør bort i takt 141.

Det melodiske tema har enkelte steder klare likhetspunkter med tema A. I takt 145 har vi f.eks. dette:

Motivet i takt 145 kan ses på som en omvending av motiv fra tema A.

Motivet i takt 149 er også hentet fra tema A. Man ser tydelig at det er en sammenheng mellom alle temaene på "Ommadawn".

Tema C varer ganske lenge (helt til takt 175).

Created: 18 August, 2004 - Last changed: 18 August, 2004 - Comments (0)