Mike Oldfield - Science fiction - Libellus - Lise Andreasen - Etc.
Mike Oldfield University - Searchable discography - Concerts
Analysis - Lyrics, before 1990 - Lyrics, after 1990 - Obscurities/Tech
Tubular Bells - Ommadawn - Flying start - Wind chimes - Tubular Bells 3 - General style
Written - Pictures
Analyse, norsk - Analysis, partly English - Oversikt, norsk - Outline, English
1 - 2 - 3 - 4 - 5
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11, 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Konklusion - All
 
     

4.11. Takt 319 (11:09) - 324, 4.12. Takt 338 (11:58) - 345

Vi skal legge merke til motivet i taktene 316 og 317. Her har vi en trangføring av det lille d- motivet. Harmonisk er vi innom h-dur som leder oss over i neste tema i e-moll. Her kommer A- temaet igjen, spilt av el.gitar. Temaet blir gjentatt to ganger. Stemningen er "råere" enn på begynnelsen av "Ommadawn". I takt 334 får vi en firetakters overgang til neste tema. Det skjer en gradvis ritarando mot slutten. Bassen er ganske kraftig med. Mellomspillet ender over i B-tema for panfløyte. Dette partiet tjener som en forbredelse for temaet som kommer i takt 345. Stemningen er ganske svevende. Mot slutten merker man en spenningsøknng. Bassen kommer inn med en oppadgående skalabevegelse.

Created: 18 August, 2004 - Last changed: 18 August, 2004 - Comments (0)