Mike Oldfield - Science fiction - Libellus - Lise Andreasen - Etc.
Mike Oldfield University - Searchable discography - Concerts
Analysis - Lyrics, before 1990 - Lyrics, after 1990 - Obscurities/Tech
Tubular Bells - Ommadawn - Flying start - Wind chimes - Tubular Bells 3 - General style
Written - Pictures
Analyse, norsk - Analysis, partly English - Oversikt, norsk - Outline, English
1 - 2 - 3 - 4 - 5
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11, 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Konklusion - All
 
     

4.7. Takt 199 (6:57) - 250

Det gir et ganske fyldig lydbilde. Mot slutten bygges det opp en spenning, og i takt 199 får vi det jeg har kalt den folkemusikkinspirerte delen. Tempo blir satt kraftig opp, og stemningen blir mye lettere. Tema D (dog med visse variasjoner) spilles hele seks ganger, og man skulle tro at det nesten er nødt til å bli kjedelig, men på en fiffig måte greier Oldfield å variere hvert vers. I første "vers" blir melodien spilt av blokkfløyte, bare akkompagnert av piano. Melodien er bygget på det spesielle d-motivet, men med visse utfyllingstoner. Det er også et vist slektskap til a-motivet.

Harmonisk kan man sette strukturen opp slik:

E: T T Ds Ds S D T Ds Ts Ts Ds Ds S S D D T T
Takt: 199 200 201 202 203 204 205 206
1 2

Temaet består egentlig av to identiske "setninger", bare med forskjellige harmonier. Annen setning harmoniseres med Ts.

2.vers - Piano går ut, og klassisk gitar og klassisk akustisk bass settes inn i akkompagnementet. Melodistemmen blir doplet av en mandolin. Stemningen føles litt bløtere.

3.vers - Gitaren setter inn med et mere markert akkompagnement, og melodien spilles mer staccato. I takt 222 får vi en "fiffig" modulasjon over til A-dur. Legg merke til den nedadgående skalabevegelse i gitaren. Det er som om vi "stuper" inn i neste vers.

4.vers - Nå blir lydbildet mere intenst. En el.bass setter inn med en grunntone - kvint akkompagnement. Under det hele har vi en tamburin som forsterker virkningen.

5.vers - Her settes en motstemme til temaet inn i gitaren, og muligens også et tangentinstrument. Den glir fint inn i melodien.

6.vers - Lydbildet blir fursterket med en string i akkompagnementet. En benjo kommer inn og forsterker motstemmen. Her får musikken tale for seg selv.

Syvende gangs temagjentakelse har mer funksjon som en coda. Motstemmen overtar melodien. I takt 247-249 har vi en ganske bemerkelsesverdig kadens.

A: S D Tsv
247 248 249

Kadensen ender i fiss-dur. Det kan man si er en ganske overraskende kadens.

I takt 249 har denne platesidas eneste generalpause, dog kun to fjerdedels pauser.

Created: 18 August, 2004 - Last changed: 18 August, 2004 - Comments (0)